Verzekering Weetjes

Wat is een verzekering?
Een verzekering ook wel assurantie genoemd is een overeenkomt tussen een persoon en een verzekeraar. De persoon die een verzekering aangaat heet dan de verzekerde of verzekeringsnemer en de instelling die de verzekering afgeeft heet de verzekeraar. In deze overeenkomst tussen de verzekeraar en verzekerde staat beschreven dat wanneer de verzekerde iets overkomt dit wordt vergoed door de verzekeraar. Hiervoor wordt door de verzekerde per maand een van tevoren afgesproken premie betaald
Verzekeringen worden onderverdeeld in twee verschillende soorten verzekeringen; schade- en sommenverzekering. Een schadeverzekering is  een verzekering dat dient om het vermogen van de verzekerde te beschermen. Het vermogen kan beschadigd raken of verloren gaan door eigen toedoen of door derden (andere personen), wanneer men hiervoor wettelijk aansprakelijk is. Er zijn verschillende soorten schadeverzekeringen, voorbeelden hiervan zijn; zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering,  aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering en een autoverzekering.

Een sommenverzekering is een verzekering waarbij vantevoren wordt afgesproken dat er een bedrag wordt uitgekeerd op dat moment wanneer het onzekere voorval (waarvoor men verzekerd is) zich voordoet. In veel gevallen wordt een sommenverzekering afgesloten op de gezondheid of het leven van een persoon. Voorbeelden van sommenverzekering zijn een ongevallenverzekering of levensverzekeringen.

Binnenkort meer over verzekering op deze website.

Kijk anders ook even op: lening | verzekering | uitvaart | rente | belasting | Mobiel internetten Weetjes.

Bookmark als favoriet:
  • eKudos
  • NuJIJ
  • Digg